• #

  İş Anlayışı...

  Uzman Kadrosuyla Her Zaman İleriye Dönük İşler Yapmakta ve Siz Değerli Müşterilerine Sağlam Zeminler Kurmaktan YALOVA ZEMİN Olarak Gururluyuz

 • #

  Güçlü MAKİNA parkı

  Söz Verdiğimiz Gibi Zamanında İş Teslimi Ana Unsurumuzdur

 • #

  Geleceğiniz İçin Doğru Seçimler Yapın !

FORE KAZIK

Zemin içerisinde açılan bir kuyuya konulan donatılar ve üzerine dökülen, kuyuyu tamamen dolduracak şekilde, beton ile yerinde imal edilen kazıklardır. Prefabrik hazırlanan ve yerine çakma suretiyle oturtulan kazıklara göre üstünlüğü sürtünme değerlerinin çok daha yüksek olması ve bu şekilde daha kısa kazıklar ile yeterli değerlerin sağlanmasıdır. Yapımı prefabrik kazıklara göre daha zor olmasına karşın, yapının yapılacağı alanın çevresinde dinamik hareketlere hassas yapılar olduğunda uygulanması zorunlu kalabilir...

MİNİ KAZIK

Zemin iyileştirme ve iksa uygulamalarında yaygın olarak kullanılan 25 -30 cm. çaplı uygulamaları Mini Kazık‘tır. Kazıklar 15m. derinliğe kadar olan iksa uygulamalarında ankrajlı olarak ve temel altlarında zemin iyileştirme işlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.Delgi işleminin sonunda hazırlanan demir donatısının kuyuya indirilmesinden sonra kuyuya beton dökülerek kazık işlemi tamamlanır...

ANKRAJ

Derin kazılarda düşey yer değiştirmelerin önlenmesi, yapıların dönmeye karşı emniyete alınması amacıyla yapılan yatay elemanlardır...

JET GOUTİNG

Yer altı su seviyesinin yüksek olduğu gevşek zeminlerde kazık uygulamalarında (fore –mini kazık) zorluklar yaşanmaktadır.Bu tür zeminlerde Jet Grout yöntemi ile zemin iyileştirme daha sık kullanılmaktadır...

TAŞ KOLON

Zemin profilinde üst seviyelerde karşılaşılan yumuşak kil ve gevşek kum tabakalarının taşıma güçlerini arttırma, oturmaları kontrol etme amaçlı ıslah için zemin iyileştirmesi türünde Taş Kolon imalatıdır...

ZEMİN İYİLEŞTİRME

Üst yapıdan temel altına aktarılan statik ve dinamik yüklerin mevcut zemin tarafından karşılanamadığı durumlarda zemin taşıma gücünü arttırmak amacıyla yapılan uygulamalardır.....

YALOVA ZEMİN

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

Fore Kazık, foraj ile zeminde boşluk oluşturup yerinde dökülen ve çapı 45 cm den büyük betonarme kazıkların genel adıdır. Çapı 45 cm den küçük olanlar ise mini kazık olarak adlandırılır. Delme işlemi, yüksek tork kapasitesine sahip, kendi boru sürebilen, teleskobik kuleli hidrolik delgi makinaları ile yapılır. Delme genelde auger ile yapılır. Sert tabakaların geçilmesinde kaya matkabı, gevşek sulu zeminlerde kova ( baget) kullanılır. Kendini tutamayan sulu zeminlerde delgiye paralel olarak kuyuya muhafaza borusu sürülür. Delme işlemini müteakip kuyuya donatılı kafes indirilir ve kuyu içi betonlanır. Fore Kazık İle İksa Yapımı Fore Kazık ile Zemin İyleştırme FORE KAZIKLAR Yerinde dökme delme kazıklar (fore kazıklar) çoğunlukla gruplar halinde veya tekil olarak, yapıların altında, üst yapı yüklerini istenilen dayanıma sahip derin tabakalara iletmek üzere derin temel elemanları olarak uygulanan betonarme elemanlardır. Derin kazılarda düşey iksa elemanı olarak da kullanılmaktadırlar. Prefabrik hazırlanan ve yerine çakma suretiyle oturtulan kazıklara göre üstünlüğü sürtünme değerlerinin çok daha yüksek olması ve bu şekilde daha kısa kazıklar ile yeterli değerlerin sağlanmasıdır. Yapımı prefabrik kazıklara göre daha zor olmasına karşın, yapının yapılacağı alanın çevresinde dinamik hareketlere hassas yapılar olduğunda uygulanması zorunlu kalabilir. Zemin yapısına, yapılacak yapılara ve kazı derinliklerine bağlı olarak genellikle Ø50-Ø200cm arası çaplarda imal edilir. Delgi zemin yapısına, yeraltı su seviyesine göre uygun delgi ataşmanları kullanılarak yapılır. Dolgu ve kendini tutamayan zeminlerde geçici kılıf boru ve gerekmesi halinde bentonit solüsyonu kullanılarak imalat yapılır. İMALAT YÖNTEMİ Fore kazık yapımında birbirinden farklı teknikler mevcut olmakla beraber, genel olarak imalat sıralaması aşağıdaki gibidir: Fore Kazık Yapımı Muhafaza borusunun yerleştirilmesi Zemin şartlarına bağlı olarak, kuyu stabilitesinin sağlanabilmesi için muhafaza borusu sürülür. Muhafaza borusunun sürülmesi ve çıkarılması için farklı ekipman ve teknikler mevcuttur. Delgi yapılması Foraj (delgi) / Kazı işlemi zemin tipine bağlı olarak auger, bucket ve core barrel ekipmanları yardımı ile yapılır. Donatı kafesinin yerleştirilmesi Tasarım uzunluğunda hazırlanan ve bağlanan donatı kafesleri, kuyuya kazık makinesi veya servis vinci yardımı ile indirilir. Beton dökümü Betonlama işlemi tremie yöntemi ile dipten yukarıya doğru yapılır. Muhafaza borusunun çıkarılması Beton dökümünden sonra muhafaza borusu çıkarılır. Fore Kazık İle İksa Yapımı Fotoğrafları Fore Kazık İle İksa Yapımı Ankrajlar, genel anlamı ile yapısal bir elemanı başka bir eleman ya da malzemeye sabitleyerek birlikte çalışır hale getiren yapısal elemanlardır. Zemin ankrajları sadece yapıları zemine sabitlemekle kalmayıp, zemin kütlesi, hidrostatik kuvvetler ve dış yükler kaynaklı çekme kuvvetlerini karşılayarak, bunları potansiyel göçme yüzeylerinin gerisinde tekrar zemine aktarır. Yapının dönme başta olmak üzere göçmesine neden olabilecek moment kuvvetlerine karşı koymasına yardımcı olur. UYGULAMA ALANLARI İksa / İstinat Duvarları Güçlendirme Şev Stabilizasyonu Kaldırma Kuvvetine Karşı Destek Betonarme Baraj Gövdesi Stabilizasyonu Ankrajlar servis ömrüne göre iki tiptir; geçici ankrajlar (servis süresi 2 yıldan az olan ankrajlar) ve kalıcı ankrajlar (servis süresi yapı ömrüne eşit olan ankrajlar). İMALAT YÖNTEMİ Zemin ankrajları için imalat sıralaması genel olarak aşağıdaki gibidir: Fore Kazık Çalışması, Fore kazık, fore kazikDonatı montajı Ankrajda kullanılacak donatı hazırlanır. Delgi yapılması Delgi işlemi paletli hidrolik delici vasıtası ile yapılır. Zemin özelliklerine göre, delici olarak auger, rotary, matkap, dipten ya da üstten darbeli çekiç kullanılabilir. Donatının yerleştirilmesi Önceden hazırlanmış olan donatı delik içerisine monte edilir. Enjeksiyon Kuyu içerisine, enjeksiyon boruları yardımıyla enjeksiyon yapılır. Germe / Kilitleme Germe işlemi, enjeksiyon belirli dayanıma ulaştıktan sonra yapılır. Gerilme plakası ve ankraj kafası takıldıktan sonra hidrolik kriko yardımı ile donatı gerilir, test edilir ve çalışma yüküne ya da şartnamede belirtilen yüzdesine gerilerek kilitlenir. Fore Kazık ile Zemin İyileştirme Resimleri Açıklama Yerinde dökme delme kazıklar (fore kazıklar) çoğunlukla gruplar halinde veya tekil olarak,yapıların altında,üst yapı yüklerini istenilen dayanıma sahip derin tabakalara iletmek üzere derin temel elemanları olarak uy-gulanan betonarme elemanlardır.Derin kazılarda düşey iksa elemanı olarak da kullanılmaktadırlar.Prefabrik hazırlanan ve yerine çakma suretiyleoturtulan kazıklara göre üstünlüğü sürtünme değerlerinin çok daha yüksek olması ve bu şekilde daha kısa kazıklarile yeterli değerlerin sağlanmasıdır. Yapımı prefabrik kazıklara göre daha zor olmasına karşın, yapının yapılacağıalanın çevresinde dinamik hareketlere hassas yapılar olduğunda uygulanması zorunlu kalabilir.Zemin yapısına,yapılacak yapılara ve kazı derinliklerine bağlı olarak genellikle Ø50-Ø200cm arası çaplarda imal edilir. Delgizemin yapısına, yeraltı su seviyesine göre uygun delgi ataşmanları kullanılarak yapılır. Dolgu ve kendinitutamayan zeminlerde geçici kılıf boru ve gerekmesi halinde bentonit solüsyonu kullanılarak imalat yapılır.İMALAT YÖNTEMİ Fore kazık yapımında birbirinden farklı teknikler mevcut olmakla beraber, genel olarak imalat sıralaması aşağıdaki gibidir: Fore Kazık Çalışması, Fore kazık, fore kazikDonatı montajı Ankrajda kullanılacak donatı hazırlanır. Delgi yapılması Delgi işlemi paletli hidrolik delici vasıtası ile yapılır. Zemin özelliklerine göre, delici olarak auger, rotary, matkap, dipten ya da üstten darbeli çekiç kullanılabilir. Donatının yerleştirilmesi Önceden hazırlanmış olan donatı delik içerisine monte edilir. Enjeksiyon Kuyu içerisine, enjeksiyon boruları yardımıyla enjeksiyon yapılır. Germe / Kilitleme Germe işlemi, enjeksiyon belirli dayanıma ulaştıktan sonra yapılır. Gerilme plakası ve ankraj kafası takıldıktan sonra hidrolik kriko yardımı ile donatı gerilir, test edilir ve çalışma yüküne ya da şartnamede belirtilen yüzdesine gerilerek kilitlenir. "fore kazık, fore kazik, fore kazık yalova , yalova fore kazık, fore kazık nasıl yapılır, kazık, ankraj, mini kazık, fore kazık, mini, fore kazık ile zemin iyleştırme, forekazık, forekazik, Fore Kazık, foraj ile zeminde boşluk oluşturup yerinde dökülen ve çapı 45 cm den büyük betonarme kazıkların genel adıdır. Çapı 45 cm den küçük olanlar ise mini kazık olarak adlandırılır. Fore Kazık; Fore kazik; fore kazık firmaları; kaliteli fore kazık; hesaplı fore kazık; yalova fore kazık; yalova fore kazık firmaları; türkiye fore kazık firmaları ; forekazık firmaları; fore kazık nedir; fore kazık neden yapılır; fore kazık nasıl yapılır; forekazık; forekazik; fore kazık uygulaması; fore kazık nedir; Fore Kazık, Fore Kazik, Fore Kazık yalova , yalova fore kazık, fore kazık nasıl yapılır, kazık, ankraj, mini kazık, fore kazık, mini,Fore Kazık ile Zemin İyleştırme, Forekazık, forekazik, Fore Kazık ve Fore Kazık Firmaları ile Fore Kazık Makinası fore kazık İçeriğe geç Fore kazık fore kazık Fore Kazık Delgi İşlemleri Fore Kazık Yapım Aşamaları Fore Kazık Nedir? Bir yanıt bırakın •Fore Kazık Nedir? •Zemini sağlam olmayan bölgelerde başta akarsu bölgeleri olmak üzere, sağlam zemine ulaştırmak için uygulanan temel biçimine fore kazık temeller denir. fore kazık nedir fore kazık nedir Fore Kazık içinde beton, fore kazık, fore kazık nedir, forekazık, temel etiketleriyle 28 Temmuz 2013 tarihinde tarafınadan gönderildi. Fore Kazıklı Temeller Bir yanıt bırakın FORE KAZIKLI TEMELLER •Zemin yüzeyi veya tabakalaşmanın çok eğimli olması •Yapının hemen altındaki zemin tabakalarının çok yumuşak veya gevşek olması •Yapının yer alacağı alandaki zemin tabakalarının büyük farklılıklar göstermesi •Üniform olmayan, küçük alanlara yoğunlaşmış yük aktaran yapılar •Yeterli taşıma gücüne sahip zemin tabakalarının yüzeysel temel için ekonomik olmayacak kadar derinde olması •Büyük yatay veya eğimli yük aktaran yapılar •Statik sistemleri veya fonksiyonları bakımından toplam veya farklı oturmalara hassas yapılar (oturma) durumlarında gerekli olabilir. fore kazıklı temel fore kazıklı temel fore kazık temel çeşitleri içinde ankraj, fore kazık, Fore Kazıklı Temeller, mini kazık, sondaj, temel etiketleriyle yalova tarafınadan gönderildi. Fore Kazık Temel Çeşitleri Bir yanıt bırakın FORE KAZIK TEMEL ÇEŞİTLERİ : 1. Kompaksiyon kazığı 2. Çekme kazığı 3. Uç kazığı 4. Sürtünme kazığı 5. Ankraj kazığı fore kazık temel çeşitleri fore kazık temel çeşitleri fore kazık temel çeşitleri içinde fore kazık, fore kazık temel çeşitleri, forekazık, susondaj etiketleriyle yalova tarafınadan gönderildi. Fore Kazık Bir yanıt bırakın •Fore Kazık : Fore kazık çalışmalarında Türkiye’deki köklü kuruluş olarak size hizmet vermekteyiz. Fore Kazık içinde fore, fore kazık, kazık, mini kazık, sondaj, su, su sondaj etiketleriyle 16 Temmuz 2013 tarihinde tarafınadan gönderildi. Son Yazılar Fore Kazık Nedir? Fore Kazıklı Temeller Fore Kazık Temel Çeşitleri Fore Kazık Etiketler ankraj beton fore forekazık fore kazık Fore Kazıklı Temeller fore kazık nedir fore kazık temel çeşitleri kazık mini kazık sondaj su su sondaj susondaj temel Son Yorumlar Arşivler 2013 Kategoriler Fore Kazık fore kazık temel çeşitleri Fore Kazık Taşıma kapasitesi düşük olan zeminlerde bina yükünü sağlam zemine taşıtmak amacıyla yapılan kazıklardır. Bu kazıklar sondaj kazıkları olup yöntemleri yapılan sahanın durumu, zemin yapısı, kazığın çapı ve derinliğine bağlıdır. Delik çapı Fore Kazık 50 cm ile 250 cm arasında olabilir. MAKİNE – EKİPMAN • Servis Vinci • Foraj için Vinç • Kelly • Rotari • Matkaplar • Vibro • Bentonit Tankı • Sirkülasyon Pompaları • Kompresör • Tremi Borusu YAPIM YÖNTEMİ Delgi Yöntemi Projede belirlenen çaptaki betonarme kazıkların forajı paletli vince monte edilmiş rotary delgi makineleri veya hidrolik delgi makineleri ile yapılacaktır. Yıkıntı yapan, su seviyesi yüksek zeminlerde kuyu borulanacak veya bentonit ile delgi yapılacaktır. Yıkıntı yapmayan zeminlerde kısa bir ön boruyla delgi yapılacaktır. Foraj sırasında karşılaşılabilecek sert tabakaların geçilmesinde uygun ataşmanlar kullanılacaktır. Foraj, proje derinliğine ulaşıncaya dek yukarıdaki yöntemlerle devam edecektir. Donatı Kafesinin Hazırlanması ve Kuyulara İndirilmesi • Demirler kazık lokasyonlarına yakın bölgede gerekli şablonlar kullanılarak kafes haline getirilecektir. Kaldırma esnasında dağılmasını önlemek üzere gerekli rijitlik sağlanacaktır. • Kafeslerin eklenmesi bağ teli, kaynak veya çok ağır olmaları halinde klemensle yapılacaktır. • Hazırlanan donatı kafesi servis vinci kullanılacak kuyulara indirilecektir. • Betonlama sırasında batmaması için donatı kafesi üstten askıya alınacaktır. Betonlama • Donatı kafesinin kuyulara indirilmesini takiben içine tremi borusu servis vinci ile indirilecektir. • Betonlama tremi borusu ile yapılacak betonun segregasyonu önlenecektir. • Tremi betonunun yüksek slump (minimum 15 cm) ve geç priz alması (minimum 3 saat) gereklidir. • Betonlama başlamaden önce tremi borusu tabandan 30-40 cm yukarı çekilecektir. • Yer altı suyunun betonla karışmasını önlemek için tremi borusu sürekli ve asgari 2 m beton içinde kalacaktır. • Betonlama, kuyu ağzından temiz beton gelene dek devam ettirilecektir. Kalite Kontrol Kuyu metrajı foraj esnasında kelly boyuyla, foraj sonrası ucuna ağırlık bağlanmış şerit metre ile ölçüm yapılacaktır. • Her 100 m3 betondan 4 adet numune alınıp 7-28 günlük kırım sonuçları raporlanacaktır. • İstenildiğinde kazık yükleme deneyi yapılacaktır. • İstenildiğinde PIT (süreklilik testi) yapılacaktır. Kayıtlar Her kazık için bir Sicil Fişi hazırlanır. Bu fişlerde: • Kazık numarası, yeri ve tarihi, • Kazık üst ve alt kotu, • Kazık çapı ve delgi boyu, • Foraj başlangıç ve bitim zamanı, • Kullanılan beton miktarı ve numune alınmış ise numaraları, • Muhafaza borusunun boyu bulunmalıdır. Faaliyetlerimiz Fore Kazık Çakma Kazık Mini Kazık Boru Kazık & Palplanş i Diyafram Duvar Berlin Duvarı Ankraj & Kaya Bulonu Zemin Çivisi Taş Kolon & Vibro Komp. Dinamik Kompaksiyon Jet Grout & DSM Enjeksiyon Donatı Kafesi Hazırlanması Donatının Kuyulara İndirilmesi Donatının Kuyulara İndirilmesi Kazığın Betonlanması Başlık Kirişinin Hazırlanıp Kalıba Alınması Başlık Kirişinin Betonlanması Fore Kazık FORE KAZIK Zemin içerisinde açılan bir kuyuya konulan donatılar ve üzerine dökülen, kuyuyu tamamen dolduracak şekilde, beton ile yerinde imal edilen kazıklardır. Prefabrik hazırlanan ve yerine çakma suretiyle oturtulan kazıklara göre üstünlüğü sürtünme değerlerinin çok daha yüksek olması ve bu şekilde daha kısa kazıklar ile yeterli değerlerin sağlanmasıdır. Yapımı prefabrik kazıklara göre daha zor olmasına karşın, yapının yapılacağı alanın çevresinde dinamik hareketlere hassas yapılar olduğunda uygulanması zorunlu kalabilir. 1. FORE KAZIK YAPIM YÖNTEMİ Bu yapım yöntemi fore kazık imalatı için gerekli makine, ekipman ve malzemenin seçimi ile hazırlama, uygulama ve kontrol yöntemlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Uygulamada TS 3168–EN 1536 Özel Jeoteknik Uygulamalar–Delme (Fore) Kazıklar (Yerinde Dökme Betonarme Kazıklar) standardı esas alınacaktır. 2. ÇALIŞMA SAHASININ HAZIRLANMASI: İnşaat sahası ve yolları makine ve personelin verimli çalışarak planlanan günlük imalat miktarlarının yapılabilmesi ve imalat kalitesine ulaşılabilmesi için düzgün ve kuru tutulmalıdır. Delgi makinesi, paletli vinç, beton mikseri, beton pompası ve sair ağır iş makinelerinin on cm ’den fazla batmadan çalışmalarına imkan sağlayacak biçimde düzeltilip, sıkıştırılacaktır. Dolgular delme işini zorlaştırmayacak uygun malzemelerle yapılacaktır. Çalışma sahasında uygun yüzey drenaj sistemi tesis edilerek platformun kuru kalması sağlanacaktır. Foraj malzemesi ve yer altı suyu sürekli olarak sahadan uzaklaştırılarak çalışma sahasının bozulması önlenecektir. 3. ZEMİN BİLGİLERİ: Uygulama projeleri ve yapım yöntemleri zemin raporlarına göre belirlenecektir. 4. ÇEVRE BİLGİLERİ: Yer altında ve üstündeki delmeyi zorlaştıran beton ve çelik engeller, altyapı kanalları resmi kuruluşlara yazılı tespit yaptırılarak işveren tarafından kaldırılması sağlanacaktır. 5. KAZIKLARIN YERLEŞTİRİLMESİ VE İMALAT TOLERANSLARI Kazıkların zemine işaretlenmesi uzman ölçüm ekibi tarafından tek tek yapılacaktır. Kazıkların planda, düşeyde ve eğimindeki sapma miktarları toleransları aşamaz. Kazıkların yerleştirme sırası daha önce yapılmış olan kazıkları yerlerinden yatay ve düşey doğrultularda minimum derecede hareket ettirecek şekilde olacaktır. Bir kazık bitiminden en az 24 saat geçmeden zayıf zeminde 3 çap, sadece ön muhafaza borusunun yeterli olduğu sıkı zeminde 1 çap çevresinde delgi yapılma....., imalat atlamalı olarak sürdürülecektir. 6. DELGİ İŞLERİ 6.1. Genel Delme, yerinde dökme, betonarme, Ø65-150cm çaplarında kazıkların delme işlemi, yüksek tork kapasitesine sahip kendi boru sürebilen, teleskobik kuleli hidrolik delgi makineleri ile yapılacaktır. Delme kil matkabı ile yapılacak, sert tabakaların geçilmesinde kaya matkabı ve gevşek sulu zeminlerde gerekirse kova kullanılacaktır. Kayadaki soket boyu için projesinde standartlara uygun olarak belirlenmiş gelen yükleri taşıyabilecek soket boyu kontrol edilerek uygulanacaktır. Proje müellifinin öngördüğünden daha zayıf veya daha sert, farklı bir zeminle karşılaşılması durumunda, zemin sınıflarının derinliğe göre değişimini gösteren kuyu logu doldurulacak ve gerekli düzeltmeler yaptırılacaktır. Delmeye, gerekli proje derinliğine ulaşıncaya dek, seçilen yöntemlerle devam edilecektir. 6.2. Muhafaza Boruları Muhafaza borularının, aşağıda belirtilen durumlarda kullanılması gereklidir. Yeraltı suyunda akıntı bulunuyorsa veya artezyen (hareketli su) yapıyorsa, betonun yıkanması ve agregasından ayrılma tehlikesi olduğunda; Kazıkların yumuşak ve çökme tehlikesi olan zemin katmanlarının içinde bulunduğu durumlarda; Zemin özelliklerine ve zeminin kendini tutabilme yeteneğine göre; Muhafaza borulu çalışma kararı Temeltaş tarafından verilecektir. Zemin özelliklerine ve zeminin kendini tutabilme yeteneğine göre gerekmediği taktirde, veya alternatif delme yöntemleri seçilerek muhafaza borusu kullanılmayacaktır. Kullanılan beton miktarının hesabında, muhafaza borularının iç ve dış çap (Ø670/750mm, Ø800/880mm, Ø920/1000mm) ölçüleri dikkate alınmalıdır. 6.3. Muhafaza Borularının Zemine İndirilmesi ve Geriye Çekilmesi Delme işlemi, yer altı su seviyesinin üstünde bile olsa, çelik boruların zemine inişi, boru içi malzemenin dışarı çıkarılmasından önde gidecektir ve boru alt ucu her zaman delme kotu altında bulunacaktır. Geçici muhafaza boruları dökülen betonun işlenebilirliğini kaybetmeden önce çıkartılacaktır, ancak betonla boru arasında “sarılma/(necking)” ya meydan verilmemesi için muhafaza borusu çekilirken betonun eklenmesine de devam edilecektir. Her an boru içinde yaklaşık 2m yüksekliğinde taze beton kalmalıdır. Ancak muhafaza borulu çalışmada “sarılma” ya izin verilmemesi kaygısıyla kuyu boyunca beton doldurulup daha sonra muhafaza borularının çekilmesi yoluna kesinlikle gidilmeyecektir. Muhafaza boruları her biri içinde yaklaşık 2m yüksekliğinde beton kalacak şekilde birer birer çekilerek zeminin muhafaza borusunu sıkması dolayısıyla makinenin muhafaza borusunu çekme zorluğu yaşamasına izin verilmeyecektir. 6.4. Sulu Zeminlerde Delgi 6.4.1.Yeraltı Suyu İçinde Delgi Yeraltı su seviyesi altında delgi yapılırken, delgi içindeki su seviyesi devamlı olarak yüksek tutularak, kuyudan boşaltılan zeminin basıncı yer altı su seviyesinin üzerinde tutulan su basıncıyla karşılanacaktır. Özellikle ince kumlu ve milli zeminlerde, delgi aletleri kuyunun dışında iken, kuyudaki su seviyesi yeraltı su seviyesinin yaklaşık 2m üstünde olacaktır ve bu farklı su seviyesi bütün delgi süresince temin edilecektir. 6.4.2.Basınçlı Su Seviyesi Halinde Delgi Delgi işi yapılırken basınçlı yer altı suyu tabakası delinmesi bekleniyorsa, muhafaza borusu, bu tabakaya ulaşmadan önce en yüksek artezyen basıncını karşılamaya yeterli basınçtaki su ile doldurulacaktır.Artezyen su basıncının olup olmadığı konusunda herhangi bir tereddüt varsa delme yüksek su sütunu ile yapılacaktır. Artezyen üst seviyelerde ise, o bölüm muhafaza borusu ile geçilebilir. Ayrıca bentonitli delgi yapılabilir. 6.4.3.Zeminde Akma Belirtileri Bu gibi durumlarda madde 6.3 ve 6.4’teki koşullar geçerli olacaktır. 6.5. Bentonit Çamuru Kullanılması Sözleşmede ve teknik şartnamede özellikle belirtildiği ve muhafaza borusunun yeterli olmadığı hallerde doğal veya sentetik bentonit çözeltisi kullanılarak kuyuların duraylığı sağlanacaktır. Bentonit çamuru, delgi esnasında ve betonlama işlemi süresince delik duvarlarının göçmesini önleyecek seviyede tutulacaktır. 6.5.1.Bentonit Çamuru Bentonit tozu, su ile tamamen karıştırılacak ve 12 saat bekletilecektir. Bentonit çamurunda kullanılacak bentonit tozu, kazık deliği çeperinin duraylığını sağlayacak miktarda ve tercihen ağırlıkça %5 nispetinde olmalıdır. Gerekli görüldüğü takdirde katkı maddeleri de kullanılabilir. 6.5.2.Deneyler Bentonit çamurunun kalitesi, viskozitesi ve aşağıda belirtilen parametreler deneyler ile kontrol edilecektir. Kullanılmamış Bentonit Çamuru: Yeni karıştırılmış bentonit çamurunun yoğunluğu her iş günü ölçülecektir. Ölçümler 0.01 kg/ı hassasiyetle yapılacaktır. Taze karıştırılmış bentonit çamurunun yoğunluğu en fazla 1.08 kg/? olacaktır. Kazık Deliği İçine Pompalanan Bentonit: Delik içine doldurulan bentonit çamurundan alınan numuneler üzerinde gerekli kalite kontrol deneyleri gerçekleştirilecektir. Mursh hunisinde 35-41s’ viskozite iyi bir değerdir. Kuyudan çıkan bentonitin iki havuzda çökeltilmesi veya kum ayrıştırıcısından geçirilerek arındırılması yararlı olmaktadır. 6.5.3.Diğer Hususlar Bentonitin ve çalışma esnasında oluşan çamurun, şantiyenin geneline yayılmaması ve imalat yapılan alanda tutulması için tüm önlemler alınacaktır. Tekrar kullanılmayacak bentonit çamuru şantiyeden derhal uzaklaştırılacaktır. 7. DONATI KAFESİ HAZIRLANMASI VE KUYULARA İNDİRİLMESİ 7.1. Betonarme demirlerin üretici firmasından üretim ve çekme deney sertifikası alınacaktır. 7.2. Demirler kazık lokasyonlarına yakın bölgede gerekli şablonlar kullanılarak, kaldırma esnasında dağılmaması için iç halkaları ile kafes haline getirilecektir. 7.3. Donatı kafesinin kirlenmemesi için donatı montaj sahası ve foraj sahası temiz tutulmalıdır. 7.4. 12 m’yi geçen kafeslerin eklenmesi için bağ teli kullanılacak, donatı kafesinin çok ağır ve uzun olması halinde bağlantı kaynakla veya gerekirse klemens gibi bağlantı elemanıyla yapılacaktır. 7.5. Hazırlanan donatı kafesi beton pas payı takozları ile teçhiz edilip, servis vinci kullanılarak, kafesin dağılmaması için doğru yerinden yavaşça kaldırılıp taşınacak ve kuyulara indirilecektir. 7.6. Kuyulara indirilen donatının, üst yapı için gerekli filiz boyu kadar dışarıda kalmasına dikkat edilecek, donatı kaçmasına hiçbir şekilde izin verilmeyecektir. 8. KAZIKLARIN BETONLANMASI 8.1. Beton, gerekli deney raporlarını ve istenilen zaman, miktar ve süreklilikte hizmet verebilen firmalardan temin edilecektir. 8.2. Delme işlemi biter bitmez hemen donatı yerleştirilerek kısa sürede, en geç aynı gün beton dökümüne geçilecektir. Hemen betonlanmaya imkan bulunmadığı durumlarda geçen süre içinde kazık tabanında bir şişme olur ve donatı kafesini zemin yukarı iterse, donatı çıkarılarak, yeniden delik içi tarama ve kazık içi temizliği yapıldıktan sonra beton dökümü gerçekleştirilecektir. Şişme riski olması halinde tabanın, şişme derinliği kadar fazla delinebilir. 8.3. Donatı kafesinin kuyulara indirilmesini takiben 20cm çapındaki, hunili betonlama borusu servis vinciyle kuyu içine indirilecek ve betonlama, boru yardımıyla yapılarak betonun ayrışması önlenecektir. Betonlama borusu aşağıdaki şartları sağlayacaktır. Boru çeperleri temiz, eğilme ve burkulmalara dayanabilecek mukavemette olacaktır. Ek yerleri su sızdırmaz olacak ve kalın dişli manşonlar kullanılacaktır. Betonlama başlamadan önce tremie borusu 1 m kadar kuyu tabanında yukarı çekilecektir. 8.4. Betonlama borusu ile çalışmada kuyu başında betonun yüksek slamplı olması (katkılı betonda 16-18 cm değerine sahip) ve prize başlama süresi ise minimum 3 saat olmalıdır. 8.5. Betonlama, beton pompası veya doğrudan boşaltma ile sürekli bir şekilde yapılacaktır. Döküm hızı en az 15 m³/saat olacak şekilde deliğe doldurulacaktır. Daha düşük hızlarda dökülen beton boruda birkinti yapacağından beton hızının sabit tutulmasına özen gösterilecektir. 8.6. Yeraltı suyunun veya bentonit çözeltisinin betonla karışmasını önlemek için betonlama borusu sürekli ve en az 1 m beton içinde kalacaktır. 8.7. Beton kuyu içinde yükseldikçe, betonlama borusu parça parça kısaltılacak ve betonlama işlemi kuyu ağzından temiz beton gelene dek devam ettirilecektir. 8.8. Betonlama bittikten sonra, beton taze iken kazık üst kotuna göre tesviye edilecektir. 9. KAZIKLAR İÇİN BETON KÜP NUMUNELER Sözleşme veya teknik şartnamede belirtilmemişse numune alma ve deney işlemi TS 3168 EN 1536’ da belirtildiği gibi EN 206’ ya uygun olarak yapılacaktır. 10. KAYITLARIN TUTULMASI RAPORLAMA Fore kazık imalatında beher kazık için TS 3168 Standardı esaslarına uygun aşağıdaki listelenen bilgiler kayda geçirilecektir. E.No:7FK, FORE KAZIK ŞANTİYESİ GÜNLÜK ÇALIŞMA RAPORU doldurulacaktır. 1) Kazık yeri, numarası ve üst kotu, 2) Kazık foraj derinliği ve taban kotu, kaplama borusu sürüldü ise derinliği, 3) Delme başlangıç ve bitim zamanı, 4) Beton başlangıç ve bitim zamanı, beton miktarı, 5) Kullanılan beton niteliği, 6) Kullanılan donatının tanımı 7) Açıklamalar kısmında geçilen zemin tabakaları ve kotları ve varsa diğer özel bilgiler yer alır. 11. İMALATLARIN KONTROLÜ İmalatların kalite kontrolü YY.09 “Ölçme ve İmalat Kalite Kontrol İşleri”ne, kullanılan malzemelerin kalite kontrolü ise T06 “Malzeme Kabul Kriterleri”ne uygun olarak yapılacaktır. Fore Kazık ve Ankrajlı Duvar İndir Fore kazıklı ankrajlı bir istinat yapısında düşey yöndeki elemanlar fore kazıklar ile oluşurken, zemin ve yeraltı suyu şartları, çevre yükler, deformasyon kriterleri vb faktörlere bağlı olarak yatayda değişken sayı ve boyutlarda göğüsleme kirişleri ve öngermeli ankrajlar ile desteklenmiş bir yapıdır. Fore kazıklar iksa sisteminin inşasına önce düşey elemanlar olarak inşa edildikten sonra, kademeler halinde kazı yapılarak projesinde öngörülen seviyelerde kiriş ve ankrajlar inşa edilir. Fore kazıkların konumlarının başlangıçta doğru yerleştirilmesi amacıyla kılavuz duvarlar kullanılabilir. Fore kazıklar farklı kapasite ve boyutta makine ve ekipmanlar kullanılarak inşa edilebilir. Delgi esnasında zemin şartlarına, kazık boyuna ve kullanılan ekipman kapasitesine bağlı olarak muhafaza (kılıf) borusu kullanılarak veya bentonit çamuru kullanılarak yapılabilir. Fore kazıklar; •delgi, •donatının yerleştirilmesi ve •beton dökülmesi sıralaması ile inşa edilir. Yeraltı suyu yok ise fore kazıklar aralıklı, mevcut ise kesişen kazıklar olarak teşkil edilir Donatının yerleştirilmesi sonrasında betonlama tremi boruları kullanılarak kazığın alt ucundan yüzeye doğru yapılır. Tipik olarak iksa sistemlerinde kullanılan fore kazık çapları 65 cm ila 150 cm çap arasında standart delgi ekipmanları ile yapılır. Düşey elemanlar olan fore kazıkların inşası tamamlandıktan sonra fore kazıklar en üst seviyede bir başlık kirişi ile birbirine bağlanır. Başlık kirişi boyutları da proje gerekleri ve kullanılan fore kazık çapına göre değişken olabilir. Başlık kirişi inşası öncesinde fore kazık başları proje kotuna göre kırılarak temizlenir ve fore kazık donatısının başlık kirişi donatısı ile bağlanması amacıyla donatılar düzenlenir. Başlık kirişinin tamamlanmasından sonra kazı kademeler halinde yapılarak öngermeli ankrajlar, ve bunların bağlanacağı göğüsleme kirişleri inşa edilerek yukarıdan aşağıya doğru iksa sistemi kazıya paralel olarak teşkil edilir. Çevre şartlarına bağlı olarak öngermeli ankrajların uygulanamayacağı durumlarda, düşey fore kazık elemanları kazı içerisinden kademeler halinde göğüsleme kirişlerine dayanan destek boruları veya kirişleri (strut) ile de desteklenebilir. İKSA SİSTEMLERİ Diyafram Duvar Fore Kazık ve Ankrajlı Duvar Mini Kazık ve Ankrajlı Duvar Ankrajlı Betonarme Perde Duvar Zemin Çivili Esnek Duvar Geçirimsizlik Perdesi Toprakarme Duvar Zemin Çivili Toprakarme Duvar Fore Kazık Nedir? Forekazık bildiğiniz üzere sağlam zemine sahip olmayan bölgelerde yapı yüklerini sağlam zemine ulaştırma amaçlı uygulanan bir sistemdir. Aşağıda A dan Z ye Forekazık hakkında gerek teknik gerekse Tecrübeme dayanan bilgiler mevcuttur. BU bilgilerin yanı sıra her İnşaat Mühendisinin bilmesi gereken ekonomi-hız-maliyet hakkında bazı ince noktalar verilmiştir. Öncelike FORE KAZIK MAKİNELERİNİ TANIYALIM: Forekazık makineleri HİDROLİK ve MEKANİK olarak ayrılır.Ayrıca bazı makinelerin boru sürme özelliği bulunurken bazı makinelerin yoktur.Bu nedenle şantiyemize temin edeceğimiz makinenin zor zemin şartlarında (göçen - sıkışan zemin, zor açılan kuyular) çalışabilecek yeterlikte olması istenir. ŞANTİYENİZDE AKSAKLIKLAR YAŞAMAK İSTEMİYORSANIZ, HENÜZ MAKİNE GELMEDEN YAPMANIZ GEREKENLER: -Makinenin ne kadar derinlikte çalışabileceği önemli bir husustur.Kimi makineler max.30 metre delerken kimi makineler 60 m. kazık yapabilir.Bu nedenle makinenin maksimum yapabileceği metrajı öğrenmek önemlidir. -Ayrıca makinenin boru sürebilip süremeyeceği de önemlidir.(Zemin şartlarına bağlı olarak boru sürmek gerekebilir) -Makinenin yaşı ve modeli önemlidir.Hidrolik makineler tercih edilir.(Boramtec, Soilmec, Bauer, Casagrande, Mait, CMV) Vinçten bozma makinelerle çalışmamanız imalat hızınız açısından iyi olacaktır. FOREKAZIK İMALATI AŞAMALARI: Evet, makinemiz sahaya indi.İlk işlem aplikasyonların doğru olarak çakılmasıdır. Apikasyonlardan sonra makine, noktaya gelerek delgi işlemine başlar. 1.Makinenin kullandığı aparatlar Delgi için makinenin BAGE ve AUGER denen iki başlığı vardır.BAGE ortamda su bulunduğu zaman işe yarar.AUGER ise matkap veya vidaya benzeyen ortamdaki zemini almaya yarayan aparattır. 2.Türkiye de ki genel kazık çapları: Genellikle 65-80-100-120 cm çaplarda forekazık imal edilir. KISACA YAPIM AŞAMALARI 1.Zeminin istenilen kota kadar istenilen çapta açılması. 2.Demir donatının kuyuya indirilmesi. 3.Beton dökmek için hazırlık amaçlı Tiremie borusunun (Aşağıda bahsedeceğim) indirilmesi 4.Betonun tiremie borusu aracılığı ile dökülmesi 5.Tiremie borusunun ve varsa kılıf borusunun(keson, casing) çekilmesi. PEKİ BU KADAR KOLAY MI? ELBETTE HAYIR! İMALATTA ZORLUKLAR Genellikle zeminde göçmeler oluşur özellikle kohezyonsuz (kum çakıl) zeminlerde ki bunlara kendini tutamayan zeminler de denir. Böyle zeminlerde çözüm üç şekilde olabilir. 1.Zemine su basmak 2.Bentonit kullanımı 3.Boru sürmek Bunlar zeminin göçme durumunun derecesine göre sırasıyla denenir.Mutlaka 3. de bu sorun çözülür.Ancak bu sıralama da maliyet ile doğru orantılı bir şekilde sıralanmaktadır. Gelelim bunların açıklamalarına ; 1.Zemine su basarak basıncı birbirine eşitlemek ve yıkıntıları önlemek 2.Zemine su basmak yeterli gelmiyor ise bentonit adı verilen bir madde belirli oranlarda su ile karıştırılarak bir havuza konulur.24 saat boyunca bekletilerek şişmesi sağlanır.Ardından zemine çamur pompalarıyla basılır.Beton dökülürken de tekrar havuza yönlendirilir.Tekrar tekrar kullanılabilir.Ne zaman işlevini yitirirse yeni bentonit karışımı yapmak gerekir.Elektrik bedava bulunabiliyorsa su basmak sadece zaman kaybettirir. Bentoniti kuyuya iletmek için: Bentonit havuzu, bentonit havuzuna su basmak için su pompası, bentoniti karıştırmak için bentonit karıştırıcı, bentoniti kuyuya basmak için bentonit pompası (çamur pompası) gerekmektedir.Forekazık maliyetini arttırır. 3.Zeminimizin kohezyonu sıfır ise bentonitinde yapacağı birşey kalmamıştır.Ayrıca zemin tamamen kil ise bu defa da zeminde ilerledikçe daralmalar meydana gelir ve auger ile malzeme alındıkça alınan yer vakumlanarak kapanır.Bu nedenle zemine boru sürmek gerekir.Boru sürmek zaman açısından 40 metrelik bir forajda çekip çıkarma boyunca 5 saat kaybettirir.Ayrıca makinenin mazot masrafını arttıracağı için maliyet de direkt olarak artar.Bunların dışında 15 - 20 metreden sonra hele hele içerisindeki betonun basıncını düşünecek olursanız , kılıf borusunu çekecek makineler yok gibidir. ZEMİNDEKİ ZORLUKLAR AŞILIP FORAJIN BİTMESİ VE DONATI İNDİRİLMESİ; Projeye uygun olarak hazırlanan donatılar sırasıyla makine tarafından alınarak kuyuya indirilmeye başlanır.Bildiğiniz gibi donatı boyları 12 metre olarak demir çelik fabrikalarından gelir.Örneğin 40 metrelik bir foraja 42 metre donatı gerekiyorsa (2 metre de temel donatıları ile bağlantı amacıyla bırakılmış olsun) üç adet 12mlik bir adet de 6m lik kazık donatısı imal edilir.Bunlar indirildikçe en üst kısmı forajın başına mesnetlenir (demir çubuklarla askıya alınır) Diğer donatı makine tarafından getirilerek askıdaki donatının üzerine yerleştirlir.Bu iki donatı kaynaklama veya bağ teli ile birleştirilip aşağıya salınır. BETON DÖKÜMÜ Donatı yerleştirildikten sonra aynı mantıkla tiremie dediğimiz borular ard arda eklenerek kazık alt kotundan 50 cm yukarıda kalacak şekilde yerleştirilir.Tiremie borularının en üstüne de huni şeklineki beton alma aparatı eklenir. NEDİR BU TİREMİE? Tiremie borusunun kullunımının amacı yeraltındaki suların betonla karışmadan ;betonun, suyun altına inerek suyu yüzeye çıkarması ve mukavemetini koruması içindir.Ayrıca foraj kuru bile olsa betonun aniden düşüp agregaların ayrışması önlenir. Beton tiremienin içinden dökülerek imalat tamamlanır. - Tiremie borusu çekilir. - Eğer var ise kılıf borusu çekilir.Çabuk çekilmesi çok önemlidir zira beton prizini almaya başlarsa boru zeminde kalır ve maddi olarak büyük zararlara yol açar.5 metrelik bir borunun maliyeti 10 milyara yakındır. Ayrıca temeldeki forekazık işlemi bittikten sonra az da olsa su ile karışmış ve kirli beton diye tabir edilen beton belirli bir kota kadar kırıcılarla kırılmaktadır.(10 ila 25 cm arası) Forekazıklara kendi ağırlığı ve üstyapı yüklerine karşı koyan yerin N kuvveti ve kazık boyunca oluşan sürtünme kuvvetleri etki eder. P:Üst yapı yükleri G:Forekazık N:Zeminin uyguladığı kuvvet Fs:Sürtünme kuvveti P + G=N + Fs Forekazık imalatı genellikle inşaatın en zor kısmıdır.Forekazık makineleri platformdan çıktıktan sonra işe bitti gözüyle bakılır.Çok büyük tecrübe ve teknik bilgi gerektiren bir iştir. FOREKAZIK TEKNOLOJİSİ ÜLKEMİZDE PEK BİLİNMEMEKTEDİR.GELECEKTE İSE EN ÇOK ARANAN TEMEL TİPİ OLACAKTIR. Forekazık hakkında merak ettiğiniz (gerek İşletme, gerek Teknik) konuları danışabilirsiniz, bilgiliyseniz de paylaşırsanız beni sevindirirsiniz. Ayrıca forekazık sektöründe bilgilenmek, çalışma koşullarını görmek, bu teorik bilgiyi pratik olarak şantiyede izlemek isteyen arkadaşlara da yardımcı olabilirim. FORE KAZIK NEDİR? NERELERDE KULLANILIR? Özellikle depremden sonra adını sıkça duyduğumuz fore kazık, arazi fiyatlarının artışı ve yeraltı yapılarının yaygınlaşmasıyla önemini günden güne arttırmaktadır. Peki nedir bu fore kazık, nasıl uygulanır ve nerelerde kullanılır? Fore Kazık Zeminin bir delgi makinesi yardımı ile (hidrolik ya da mekanik) kazıldıktan sonra donatısının yerleştilip betonlanması ile oluşan kazıklardır. Diğer bir adı yerinde dökme betonarme kazıktır. Çapları 65cm ile başlayıp 150 cm’lere kadar çıkabilmektedir. Uygulama Uygulama yöntemi, zemin cinsine ve özelliklerine göre belirlenmelidir. Bu konuda hazırlanmış olan TS 3168-EN 1536 Özel Jeoteknik Uygulamalar -Delme (Fore)kazıklar standardı mevcuttur. i) Kaplama borusuz kazıklar: Kendini tutabilen zeminlerde delgi makinesinin delgiyi yapmasının ardından donatının yerleştirilip, tremi yardımı ile beton dökülmesiyle oluşturulur. ii) Kaplama borulu kazıklar: Kendini tutamayan zeminlerde (yer altı suyu, zemin özellikleri vs. etkenler nedeni ile) kullanılan bir yöntemdir. Genelde boru, betonlama bittikten sonra çıkartılır. Kaplama borusunun yerinde kaldığı uygulamalar da mevcuttur. iii) Bentonit yardımı ile yapılan kazıklar : Kendini tutamayan zeminlerde, muhafaza borusunun yeterli olmadığı hallerde, doğal veya sentetik bentonit çözeltisi yardımı ile oluşturulur . Böylece delgi esnasında oluşacak göçmeler önlenmiş olur. Bentonit çamuru, delgi esnasında ve betonlama işlemi süresince delik duvarlarının göçmesini önleyecek seviyede tutulur. Bentonit çamuru zemin özelliklerine göre belirli miktarlarda bentonit tozu, katkı maddesi ve su içerir. Bentonit çamuru bir pompa yardımı ile kuyuya oradan da kuyuya beton dökülürken bentonit havuzuna aktarılır. Fore Kazık Kullanılan Yerler i) Derin Temel Uygulamalarında: Taşıma gücü problemlerinde, farklı zemin tabakalarına oturan temellerde, üniform olmayan ve belirli alanlara yoğunlaşmış yüklerin zemine aktarılması durumunda, toplam veya farklı oturma problemleri olan yapılarda kullanılır. Özellikler bina, köprü, viyadük ve baraj altlarında sıkça kullanılmaya başlanmıştır. ii) Geçirimsizik Perdesi: Yer altı su seviyesinin yüksek olduğu durumlarda, suyun inşaat çukuruna, temele ya da bodrum katlara girmesini önlemek amacı ile yapılan kazıklardır. Baraj inşaatlarında kullanımı yaygındır. Kesişen kazık olarak imal edilebilecekleri gibi, jet grout kolonlarından yardım alınarak da geçirimsizlik sağlanabilir. iii) Şev stabilitesi problemlerinde: Heyelan, toprak kayması vs. gibi sorunların çözümünde sıkça kullanılır. Çeşitli nedenlerle yapılan (karayolu, demiryolu … vs) kazı şevlerinin stabilitesini sağlamak amacıyla kullanılırlar. iv) İksa uygulamaları : İnşaat sırasında yapılan hafriyatın bellirli bir derinliğin altına inmesi nedeni ile inşaatın ve çevre yapıların güvenliği için yapılır. Bu tip kazıklar tek başına iksanın stabilitesini sağlayabileceği gibi (başlık kirişi ile), zemin şartları, çevre yapılar ve iksa derinliği göz önüne alınarak ankrajlar (başlık kirişi ve kuşak kirişleri) ile beraber imal edilebilirler. Fore kazık kullanımı özellikle depremden sonra taşıma gücü problemleri ve oturma sorunları nedenleriyle yaygınlaşmış, derin kazılarla inşaatlarda önemli bir kalem haline gelmiştir. Fore kazık yapımında dikkat edilmesi gereken noktalar; ihtiyaca, zemin koşullarına göre proje oluşturmak ve gerekli denetimleri yaparak, standartlarda belirtildiği şekilde uygulamaktır. Fore kazık Fore kazık, zemini uygun olmayan, sağlam olmayan yerlerde zemini iyileştirmek için kullanılan sisteme denir. Nuruosmaniye Camii'nin Türkiye'nin ilk fore kazık kullanılan binası olduğu ortaya çıktı. Fore kazık nedir, yapım aşamaları nasıldır? Fore kazık, sağlam olmayan zeminlerde kullanılır. Yapı yüklerini sağlam zemine ulaştırmak amacı ile kullanılan bir sitem olan fore kazık, 65-80-100-120 cm çaplarında imal edilir. Fore kazık Fore kazıkların yapım aşamaları şu şekilde gerçekleşir: -Zeminin istenilen kota kadar istenilen çapta açılması. -Demir donatının kuyuya indirilmesi. -Beton dökmek için hazırlık amaçlı Tiremie borusunun indirilmesi. -Betonun tiremie borusu aracılığı ile dökülmesi. -Tiremie borusunun ve varsa kılıf borusunun(keson, casing) çekilmesi. Fore kazık makinaları iki başlıktan oluşur. Bunlar; Bage ve Auger. Bage, işlemin yapılacağı zeminde su bulunması durumunda devreye girer. Auger ise matkap veya vidaya benzeyen ortamdaki zemini almaya yarayan aparattır. Fore kazık Fore kazık uygulaması nasıl yapılır? -Projeye uygun olarak seçilen donatılar, makinanın yardımıyla kuyuya indirilir. -Donat yerleştirildikten sonra tiremie boruları ard arda yerleştirilir. Tiremie borularının en üste kalan kısmına beton dökümünde yardımcı olacak bir huni takılır. -Beton dökülür ve döküm işlemi tamamlandıktan sonra tiremie borusu çekilir. Fore kazık yönetmeliğinde nelerden bahsediliyor? 1.Çalışma sahasının düzgün bir şekilde seçilmesi gerekiyor. Çalışma yapılacak alet ve makineler hazırlanarak, batmayacak şekilde hazırlanmalıdır. 2.Zemin bilgileri ve uygulama alanları sorunları tanımlanış ve çözümlenmiş olması gerekir. 3.Yer altı ve yer üstü engellerin kaldırılması gerekir. PTT hatları, elektrik kabloları, doğalgaz akımı, su boruları gibi. 4.Kazıkların yerleştirilmesi için ölçüm yapılmalı ve bu alanlar işaretlenmelidir. 5.Delme işlemi, zemin özelliklerine uygun bir şekilde gerçekleşmelidir. 6.Son olarak ise fore kazık uygulaması yapıldıktan sonra tüm işlemlerin raporlaması yapılmalıdır. Fore kazık uygulaması nerelerde kullanılır? 1.Derin temel uygulamalarında kullanılır. Taşıma gücü çeken ve farklı zeminlerde oturan temellerde uygulanan bir sistemdir. Özellikler bina ve köprü yapımlarında ayrıca viyadük ve barajlarda fore kazık sistemine geçilmiştir. 2.Yer altı su seviyesinin yüksek olduğu durumlarda fore kazık sistemine başvurulur. Baraj inşaat yapımında yaygın bir uygulamadır. Suyun temele, betona ulaşmasını engellemek için kullanılır. 3.Heyelan, toprak kayması, deprem, gibi sorunlarda kullanılan fore kazık, karayolu ve demir yolu yapımlarında uygulanır. 4.İnşaat ve çevre güvenliği için, temelin belli bir derinliğin altına girmesi durumunda bu sistem uygulanmaya başlanır. 5.Genelde deprem sonrası, bazı yüzeylerde oturma sorunu yaşayan temeller için kullanılır. FORE KAZIK MiNi KAZIK ANKRAJ JET GROUT ZEMiN ÇİVİSİ ZEMiN ETÜDÜ SONDAJ FORE KAZIK Zemin içerisinde açılan bir kuyuya konulan donatılar ve üzerine dökülen, kuyuyu tamamen dolduracak şekilde, beton ile yerinde imal edilen kazıklardır. Prefabrik hazırlanan ve yerine çakma suretiyle oturtulan kazıklara göre üstünlüğü sürtünme değerlerinin çok daha yüksek olması ve bu şekilde daha kısa kazıklar ile yeterli değerlerin sağlanmasıdır. Yapımı prefabrik kazıklara göre daha zor olmasına karşın, yapının yapılacağı alanın çevresinde dinamik hareketlere hassas yapılar olduğunda uygulanması zorunlu kalabilir. FORE KAZIK YAPIM YÖNTEMİ Bu yapım yöntemi fore kazık imalatı için gerekli makine, ekipman ve malzemenin seçimi ile hazırlama, uygulama ve kontrol yöntemlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Uygulamada TS 3168–EN 1536 Özel Jeoteknik Uygulamalar–Delme (Fore) Kazıklar (Yerinde Dökme Betonarme Kazıklar) standardı esas alınacaktır. ÇALIŞMA SAHASININ HAZIRLANMASI İnşaat sahası ve yolları makine ve personelin verimli çalışarak planlanan günlük imalat miktarlarının yapılabilmesi ve imalat kalitesine ulaşılabilmesi için düzgün ve kuru tutulmalıdır. Delgi makinesi, paletli vinç, beton mikseri, beton pompası ve sair ağır iş makinelerinin on cm ’den fazla batmadan çalışmalarına imkan sağlayacak biçimde düzeltilip, sıkıştırılacaktır. Dolgular delme işini zorlaştırmayacak uygun malzemelerle yapılacaktır. Çalışma sahasında uygun yüzey drenaj sistemi tesis edilerek platformun kuru kalması sağlanacaktır. Foraj malzemesi ve yer altı suyu sürekli olarak sahadan uzaklaştırılarak çalışma sahasının bozulması önlenecektir. ZEMİN BİLGİLERİ Uygulama projeleri ve yapım yöntemleri zemin raporlarına göre belirlenecektir. ÇEVRE BİLGİLERİ Yer altında ve üstündeki delmeyi zorlaştıran beton ve çelik engeller, altyapı kanalları resmi kuruluşlara yazılı tespit yaptırılarak işveren tarafından kaldırılması sağlanacaktır KAZIKLARIN YERLEŞTİRİLMESİ VE İMALAT TOLERANSLARI Kazıkların zemine işaretlenmesi uzman ölçüm ekibi tarafından tek tek yapılacaktır. Kazıkların planda, düşeyde ve eğimindeki sapma miktarları toleransları aşamaz. Kazıkların yerleştirme sırası daha önce yapılmış olan kazıkları yerlerinden yatay ve düşey doğrultularda minimum derecede hareket ettirecek şekilde olacaktır. Bir kazık bitiminden en az 24 saat geçmeden zayıf zeminde 3 çap, sadece ön muhafaza borusunun yeterli olduğu sıkı zeminde 1 çap çevresinde delgi yapılma....., imalat atlamalı olarak sürdürülecektir. DELGİ İŞLERİ Genel Delme, yerinde dökme, betonarme, Ø65-150cm çaplarında kazıkların delme işlemi, yüksek tork kapasitesine sahip kendi boru sürebilen, teleskobik kuleli hidrolik delgi makineleri ile yapılacaktır. Delme kil matkabı ile yapılacak, sert tabakaların geçilmesinde kaya matkabı ve gevşek sulu zeminlerde gerekirse kova kullanılacaktır. Kayadaki soket boyu için projesinde standartlara uygun olarak belirlenmiş gelen yükleri taşıyabilecek soket boyu kontrol edilerek uygulanacaktır. Proje müellifinin öngördüğünden daha zayıf veya daha sert, farklı bir zeminle karşılaşılması durumunda, zemin sınıflarının derinliğe göre değişimini gösteren kuyu logu doldurulacak ve gerekli düzeltmeler yaptırılacaktır. Delmeye, gerekli proje derinliğine ulaşıncaya dek, seçilen yöntemlerle devam edilecektir. MiNi KAZIK Zemin iyileştirme ve iksa uygulamalarında yaygın olarak kullanılan 25 -30 cm. çaplı uygulamaları Mini Kazık‘tır. Kazıklar 15m. derinliğe kadar olan iksa uygulamalarında ankrajlı olarak ve temel altlarında zemin iyileştirme işlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.Delgi işleminin sonunda hazırlanan demir donatısının kuyuya indirilmesinden sonra kuyuya beton dökülerek kazık işlemi tamamlanır. ANKRAJ Derin kazılarda düşey yer değiştirmelerin önlenmesi, yapıların dönmeye karşı emniyete alınması amacıyla yapılan yatay elemanlardır. JET GROUT Yer altı su seviyesinin yüksek olduğu gevşek zeminlerde kazık uygulamalarında (fore –mini kazık) zorluklar yaşanmaktadır.Bu tür zeminlerde Jet Grout yöntemi ile zemin iyileştirme daha sık kullanılmaktadır. Burada Jet Grout kolonu 300-600 bar ,genellikle 400-450 bar basınçla püskürtülen çimento ve su karışımının zeminin boşluklşarını doldurup ve sıkıştırılması suretiyle elde edilir.Yüksek basınç sevk edilen enjeksiyonun(grout) nozzlardan geçerken yüksek bir kinetik enerji kazanmasını sağlar.Su-çimento karışımının hızı 250m/sn. değerlerine ulaşarak enjeksiyon zemini yırtarak zeminle birleşerek çimentolu zemin yapısı (soilcrete)oluşur. iKSA NEDiR ? Yapı kazılarında, yer altı suyu çıkmayan kuru zeminlerin, kendini tutamayıp kayma yapmasına karşı, kazı yüzlerini desteklemek amacıyla uygulanan sisteme iksa denir. Yarma şevlerini desteklemek veya benzeri bir amaçla inşa edilmiş kargir veya betonarme duvar. FORE KAZIK ANKRAJ JET GROUT ZEMiN ÇİVİSİ ZEMiN ETÜDÜ SONDAJ YALOVA ZEMİN FORE KAZIK FİYAT DONATISIZ KAZIK ZEMiN İYİLEŞTİRME İKSA ZEMİN KAZIKLARI KİRALIK MAKİNA FORE KAZIK UYGULAMA FORE KAZIK NEDİR MİNİ KAZIK MAKİNA JEO FİZİK JOE TEKNİK TEMEL KAZIKLARI FORE KAZIK İSTANBUL FORE KAZIK BURSA FORE KAZIK İZMİT ETİKETLER FORE KAZIK FORE KAZIK MAKİNALARI FORE KAZIK MAKİNASI FORE KAZIK FİYAT FORE KAZIK UYGULAMALARI FORE KAZIK UYGULAMASI FORE KAZIK NEDİR FORE KAZIK NASIL YAPILIR SİTEMİZ ANA SAYFA HAKKIMIZDA REFERANSLAR BİZ KİMİZ FOTO GALERİ MAKİNA PARKI İLETİŞİM SİTE HARİTALARI SİTE MAP RSS MAP Site Map MOBİL MAP RESİM MAP CODE İNTERNETTE BİZ Map Facebook Tiwitter Google+ Flickr Rss DeviantART

İletişim İçin !

REFERANSLAR

BİZDEN HABER ALMAK İÇİN ÜYE OLUN

Yeniliklerden haberdar olun...